Isolering

ISOLERING


ISOLERING/EFTERISOLERING.

Med mulighed for energitilskud og håndværkerfradrag.


PL-Overfladebehandling tilbyder en bæredygtig og miljøvenlig løsning på, isolering og efterisolering af din bolig.

Miljøvenligt – når varmeudgiften bliver lavere, og energiforbrug og CO2 udslippet bliver mindre.


Føles dit hus koldt om vinteren og voldsom varm om sommeren?

Dårlig isolering kan være årsagen til dette.

Med god isolering af boligen, kan inde temperaturen holdes på et stabilt niveau.

Man isolerer ofte der, hvor det er oplagt at varmen siver ud af boligen, det vil i givet fald sige hulmure, skunkrum, lofter, etageadskillelse og lignende.


Efterisolering af ydervæg:

I langt de fleste murstenshuse bygget efter 1900, er der lavet hulmure, men de er ofte helt uden isolering. Udgiften til hulmursisolering er lille, og besparelsen på varmeudgiften er stor.


Der bores små huller i murens furer, og derigennem blæses isolerings materialet ind i hulmuren, hullerne lukkes igen, og de er stort set ikke synlige efterfølgende.


Efterisolering af loft, etageadskillelse, krybekælder og skunk rum:

Ingen eller dårlig loft isolering i din bolig, kan koste dig mange penge på din varmeregning. Varme søger opad, og ud gennem dit loft og tag, så hvis din isolering ikke er optimal,  kan man sige at ” du fyrer for gråspurvene”, da varmen bare siver ud.


Ved efterisolering af loft, blæses isoleringsmaterialet løst ind på loftet,

 Ligger der isolering i forvejen, blæses isolerings materialet ovenpå det eksisterende lag, hvorved revner og sprækker fyldes op,  og den kuldebro som det har skabt, og som har været en af årsagerne til varmetabet, bliver fjernet.

           

Vi sætter vindpap i ved tagfoden,  og forhøjer gangbroen.


Dagens standard for efterisolering er minimum 200 mm.

Den anbefalede mængde total isolering er 450 mm. ved  etageadskillelse, krybekælder og skunk rum.


Isolerings materialet blæses ind gennem små huller, der bores i loft og/eller gulv eller gennem murværk, alt efter hvordan tilgængeligheden er.

Hvilket materiale der skal anvendes i din situation, aftaler du sammen med isolatøren, som også vil rådgive dig om hvilken løsning der er bedst for dig.


Materialer:

Vi anvender KNAUF, ISOVER og PAPIRULD.


Kontakt/tilbud.

Ved tilbud på isolering, gennemgår vi mur, loft, gulv og skunk sammen med dig.

Den eksisterende mængde isolering måles, og der beregnes hvor meget og hvilken type isolering der skal anvendes ved efterisolering.

Vi anvender Termografisk måleudstyr til måling af kuldebroer, det vil sige områder hvor isoleringen ikke er optimal.

 

Ring for at få et uforpligtende tilbud!

 

Certificeret isolatør

              PL Overfladebehandling v/Per Laursen, Nedrevej 104, Albæk, 8930 Randers NØTlf.: 42 44 22 00        -         pl@pl-overfladebehandling.dk          -           www.pl-overfladebehandling.dk